opleider - ervaringsdeskundige – syllabi – armoedevraagstuk - emancipatie laaggeschoolden –maatschappelijk werk – coördinatie opleidingen

Als ervaringsdeskundige kent Ineke de noden van mensen die een nieuwe kans zoeken of willen benutten. Bij het geven van opleidingen ontsluit zij theorieën aan de hand van eenvoudige, door iedereen herkenbare praktijkvoorbeelden. Zij is bijzonder geïnteresseerd in hoe mensen naarmate zij ouder worden, hun ervaring verder kunnen uitdiepen en ter beschikking stellen van volgende generaties.