Voor onze lezingen nodigen we externe deskundigen uit om hun kennis over maatschappelijk relevante thema´s met het publiek te delen. Het intieme karakter van deze kleinschalige lezingen maakt dat er vaak zeer diep op thema’s wordt ingegaan en dat theorie en praktijk in dialoog kunnen gaan.  Onderwerpen variëren van financiën tot ethiek, kunst, rhetorica en filosofie, innovatie in de zorg ...  Graag verwelkomen we u op één van onze volgende lezingen!


voorbije lezingen

Conflict, singulariteit, vriendschap

lezing
19.12.15 | 10:00 - 13:30
In tweespraak zetten Catherine Schnitzer en Gido Berns een al enige jaren geleden begonnen gesprek verder. Centraal in dit debat staat de vraag naar de mens, in het bijzonder de hedendaagse mens levend in een democratische samenleving in een tijdperk van globalisering. lees meer

Boekenbeurs - Over leven in werk

lezing
31.10.15 | 15:00 - 16:00
Suzan Langenberg & Hans Wesseling, auteurs, spreken op 31 oktober van 15-16 uur op de boekenbeurs Antwerpen over het boek ‘Over leven in werk’. U vindt hen op het Oranje podium, Hal 3. lees meer

Democratie en singulariteit

lezing
07.03.15 | 10:30 - 13:00
In welke staat bevindt zich onze democratie? In deze tweede jaargang van de debat- & lezingenreeks rond 'In de ban van Democratie' belichten we de versplintering - of moeten we spreken van opheffing? - van de publieke ruimte. lees meer

De tijd van Piketty

lezing
06.12.14 | 10:30 - 12:30
30 oktober was het zover. Dan verscheen de Nederlandse vertaling van het geruchtmakende boek van Thomas Piketty. Bij lezing dringt zich hoe langer hoe meer de vraag op naar de rol en de aard van de tijd in de economie. lees meer

Arm verb(l)indt rijk?

lezing
11.06.14 | 20:00
Het vraagstuk “arm versus rijk” is iets dat ons al eeuwenlang bezighoudt. Van de Christelijke deugd om rijkdom te delen en de armen bij te staan tot de maatschappelijke verheerlijking van statussymbolen en overvloed. lees meer

Duurzaamheid: Wonen, Werken en op de Weg

lezing
24.05.14 | 14:30 - 17:30
Tijdens deze dag zal in het groene huis gesproken worden over een aantal facetten van duurzaam leven. Waar kunnen wij ons "steentje" bijdragen, en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied? Drie onderwerpen staan centraal: de elektrische auto, het duurzame huis en duurzaam personeelsbeleid. lees meer