Dit boek maakt gebruik van verschillende vormen om het onvermogen van mensen ´uit te drukken wat er in hen omgaat` op te sporen en te verstaan. Welke historische, maatschappelijke, lichamelijke en persoonlijke factoren spelen daarin een belangrijke rol? Vanuit ons omringende en in ons aanwezige chaos ziet de auteur patronen ontstaan zoals die ontstaan in de chaos van de natuurlijke elementen in de vorm van fractals. Fractals gebeurend in een chaos, achter een schijn van orde, worden geanalyseerd en besproken, en vormen een aanzet tot filosofie van het gesprek. Door het intensief voeren van gesprekken met mensen, gesprekken waarvan er een 30-tal integraal in dit boek zijn opgenomen, maar ook door het beschrijven en bekritiseren van het westerse rationaliteitsconcept, dat ons in de greep van een beheersings- en koloniseringsillusie van onze leefwereld heeft gehouden, heeft Beyers het mogelijk gemaakt voor de lezer van dit werk om zelf de brug te slaan tussen onze beleving in de praktijk en ons denken daarover in theorie.

info

Beyers Leo
Conflict en inter-esse

Jaar: 1995
Uitgever: VUBPress i.s.m. Stichting Cincoop