De Academie Leo Beyers voor Kunsten en Leefwetenschappen is opgericht op 27 januari 1995. De Academie wil een open en ongebonden platform zijn waarop debat, ideeënontwikkeling en interdisciplinair onderzoek kunnen plaatsvinden. Via publicatie in de reeks Debat 21 zal een breed publiek getuige kunnen zijn van de lezingen en debatten de in de Academie plaatsvonden. Debat 21-I betreft de eerste vijf symposia. Thema´s die besproken worden in dit eerste boek, gaan van kunst en filosofie naar psychiatrie, democratie, biologie en kwantumfysica. De raakvlakken tussen deze uiteenlopende disciplines komen sterk naar voren, zowel in de lezingen als in de debatten. Het ligt in de bedoeling van de Academie een brug te slaan tussen aanspraken op kwaliteit van leven, kunst en transdisiplinair wetenschappelijk onderzoek. Debat 21 neemt een drempel naar de volgende eeuw en neemt zich voor een verbreding van het traditionele denken omtrent rationaliteit niet alleen theoretisch, maar vooral in de praktijk naast denkbaar ook beleefbaar te maken. 

info

Langenberg S. (red.)
Debat 21 - I
De woorden en de mensen

Jaar: 1997
Uitgever: Acco