Deze uitgave vormt de neerslag van een debattenreeks Toekomst van het onderwijs waaraan werd meegewerkt door vertegenwoordigers uit het onderwijswereld. De diverse problemen werden gebundeld in vier delen: De nieuwe kleren van de leerkracht, Onderwijs en bedrijfsleven, Participatie en Discriminatie. Elk thema wordt vanuit onderwijsbeleid, onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk belicht en afgerond met een samenvatting van het gevoerde publieksdebat. De bundel opent met twee interviews met voormalig onderwijsminister Luc Van den Bossche en met secretaris-generaal Georges Monard. 

info

Langenberg S. (red.)
Debat 21 - II
Toekomst van het onderwijs

Jaar: 1998
Uitgever: Acco