Over de auteur(s)
Mirjam Beyers heeft de algemene opleiding aan het HIG – Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Brussel gevolgd. Vanaf 1995 tot 2012 was zij bestuurslid en vrijwillig medewerker van de VVOC – Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen. Sinds 2003 is ze betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van Eigen Krachtconferenties in België (EK-c). Ze is medeverantwoordelijk voor beleid en voor de opleiding en coaching van de onafhankelijke Eigen Krachtcoördinatoren. EKC.be is partner van Campus Gelbergen.

Over het boek
Dit boek is een leidraad bij het begrijpen en gebruiken van Eigen Kracht-conferenties voor gezinnen. Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maken mensen samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst. Zij worden voor de organisatie van de conferentie geholpen door een onafhankelijke Eigen Krachtcoördinator.

Aan de basis ligt de overtuiging dat ieder individu, gezin of samenlevingsvorm beschikt over een netwerk. Bij het optreden van medische, psychische, relationele problemen hebben mensen de neiging om zich te isoleren. Eigen Kracht-conferenties vertrekken van de hulpvrager en zijn netwerk en ondersteunt die bij het vergroten van zijn kring. Door het vergroten van de kring om iemand heen, vergroot ook het draagvlak en daarmee de slaagkansen voor de uitvoering van het plan.

Eigen Kracht-conferenties zijn een besluitvormingsmodel dat bepaalde burgerrechten wil garanderen: het recht van mensen om (opnieuw) eigenaar te worden van hun hulpvraag en op het behouden van de regie over mogelijke oplossingen. Door burgers te erkennen in hun positie als besluitvormers worden zij niet alleen geactiveerd, maar ontstaat er ook de mogelijkheid tot samenwerking tussen informele en formele zorg.

Door de focus niet te leggen op de problemen, maar op de kracht van de familie en het sociaal netwerk wijzigt de positie van de hulpvrager. Vermaatschappelijking van de zorg kan pas mogelijk worden wanneer de cliënt een andere positie kan innemen. Hij wordt van afhankelijke hulpvrager een persoon met versterkte mogelijkheden om keuzes te maken.

info

M. Beyers
Eigen Kracht - conferenties, burgers aan zet (Cahiers Campus Gelbergen, nr. 1)

Jaar: 2013
Garant Uitgeverij
ISBN: 9789044130768
Aantal pagina's: 146
Prijs: € 19,00

bestellen