In GRENS 94, grenzen van mensen, buigen zich verschillende auteurs over de vraag welke historische, filosofische, psychologische en inter-menselijke grenzen de mens anno 1994 onder ogen komt. Een simpel noch eenduidig antwoord is voorhanden, daarvan getuigt deze bundel teksten. In de hulpverlening worden op direct persoonlijk vlak zowel hulpverleners als hulpvragers voortdurend geconfronteerd met inter-menselijke, culturele en morele grenzen. Om recht te kunnen doen aan de menselijke vragen die onze huidige maatschappij ons dagelijks stelt, hebben we informatie nodig. Informatie betreffende onze eigen handels- en denkwijze die ons kan helpen zowel innerlijke als morele grenzen te overschrijden en steeds nieuwe te leggen. Onze snel veranderende, steeds complexer wordende samenleving nodigt uit tot een voortdurend debat op het gebied van politieke, economische, morele en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit boek geeft een overzicht van de grens- en cultuuroverschrijdende problemen die ons aan het einde van de twintigste eeuw met rasse schreden tegemoet treden, vanuit een zeer gevarieerde en soms onvoorspelbare invalshoek.

info

Langenberg Suzan (red.) 
Grens ´94, grenzen van mensen

Jaar: 1995
Uitgever: VUBPress i.s.m. Stichting Cincoop