Mensen in gesprek bevinden zich in de werkelijkheid van het misverstand. Het systeem waarin de mens moet functioneren hanteert tegenover dat misverstand betuttelende en disciplinerende strategieën. Stichting Cincoop stelt zich op in dat conflict als verslaggever van conflicttoedracht en manipulatie. Dit cahier behandelt aspecten van beleving, onderzoek en verzet tegen verschillende vormen van theoretisch en systeemgeweld. Het mag wellicht een bijdrage zijn aan de democratisering van de persoonlijke belevingswereld.

info

Beyers Leo
Geweldloos gesprek: ontwerp tot verstaan van on-enigheid

Jaar: 1990
Uitgever: in eigen beheer