Eigen Kracht – ervaringsdeskundige – emancipatieprocessen – armoedevraagstuk- gespreksvoering -communicatieanalyse – burgerschap - ouderverenigingen

Als ervaringsdeskundige is Mirjams expertise in eerste instantie ontleend aan het dagelijks leven. Zij kent als geen ander de praktijk van de hulpverlening, het justitiële apparaat en jeugdproblematiek, en de onschatbare waarde van een breed netwerk. Zelf is zij op latere leeftijd en als alleenstaande moeder terug naar de schoolbanken gegaan. Zo heeft zij bij het HIG haar bachelor Gezinswetenschappen gehaald.

Als voortrekker van Eigen Kracht-conferenties vzw zet zij zich in voor mensen met een hulpvraag en de maatschappelijk kwetsbaren. Tevens is zij werkzaam voor Diversity bvba als opleider en coach.