Wat was er en wat is er nu? Een ding is duidelijk: het boek hanteert een historische visie op psychotherapie en wil het ‘durcharbeiten’ zoals Jean-François Lyotard dat bedoeld heeft vanuit aparte invalshoeken naar de juiste betekenis voor het heden brengen.

De auteur Peter Lenaerts vergelijkt diverse stromingen in de psychotherapie en plaatst ze in verschillende kaders: filosofie, kunst, literatuur, poëzie. Heel wat teksten, beelden, schilderijen en muziekstukken getuigen van onze geschiedenis in het heden, en wat dit vervolgens betekent en betekend heeft voor de therapeutische ruimte. We kijken steeds opnieuw vooruit en achteruit. Lynn Hoffman, pionier op het gebied van systeempsychotherapie, formuleert het als volgt: “Onze hedendaagse visie is gemaakt uit respect voor allerlei stukken, geschiedenis en kennis”. Dat maakt dit boek uiteindelijk en verrassend actueel. 

info

Peter Lenaerts is klinisch psycholoog en systeempsychotherapeut, opleider en erkend supervisor. Hij heeft twintig jaar lang vormgegeven aan een vierjarige opleiding in de systeempsychotherapie waar hij hoofdopleider was en directeur. Hij was een van de vernieuwers in het systeempsychotherapeutisch denken in Vlaanderen en Nederland. Momenteel is hij actief in twee systemische groepspraktijken: www.sysoo.net en www.syhoe.net.

 Daarnaast is hij kunstenaar en schrijver van relationele romans, kortverhalen, poëzie en toneelstukken. Hij treedt op en schrijft onder de pseudoniemen Orfeo Ruilgrond en PS.

psychotherapie peter lenaerts