Kritiek geven en ontvangen kan niet zonder het tonen van morele moed. In feite bestaat de rol van HR-professionals voor een deel uit het beoefenen van ‘moed tonen’. Dit artikel, aan de hand van Suzan Langenberg, beschrijft de kritische verhouding tussen de HR-organisatie, de HR-professional en de ontvanger van kritiek.
 
"In feite bestaat de rol van de HR-professional voor een deel uit het tonen van moed. Hij is tenslotte degene die zorg draagt voor het doen respecteren en uitvoeren van afspraken ter ondersteuning van (de ontwikkeling van) de medewerkers. En waar dat niet gebeurt, moet hij de noodzakelijke tegenspraak leveren. Bijvoorbeeld, het organisatiebeleid zegt mensen ouder dan 60 jaar langer aan het werk te willen houden, de HR-adviseur stelt daarentegen vast dat in verschillende diensten 60-plussers tegen hun wil door hun leidinggevenden stelselmatig op een zijspoor worden gezet. Er is moed voor nodig om zowel kritische vragen te stellen aan de betreff ende leidinggevende en de noodzakelijke tegenspraak te leveren - ook al heeft de HR-adviseur geen gezagsrelatie naar de leidinggevende – als ook op  managementniveau het debat te openen over deze tegenstrijdige praktijken (en de HR-adviseur heeft op dit niveau evenmin managementautoriteit). Om nog te zwijgen over de rol van de HR-adviseur in het motiveren van de betreffende 60-plussers ..."

info

Suzan Langenberg, artikel verschenen in Opleiding & Ontwikkeling, nr. 4, jaargang 25, 2012.