Over de auteur(s)
Suzan Langenberg en Wim Vandekerckhove zijn bestuurslid van het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek en zijn beide actief in zowel het praktische als academische pleidooi voor een kritisch-ethische benadering van het onder-nemen `tout court.

Over het boek
Het begin van de 21 ste eeuw is getekend door een golf van terreur. Het versplintert het ooit gewaande westerse veiligheidsgevoel en het genereert angst. Een nieuwe angst die anderzijds bevestigd wordt door een totaal andere bedreiging: de nabije overstroming van de aarde en haar rijkdommen. Alarmerende milieurapporten volgen elkaar in ijltempo op.

Op dit moment lijkt er geen alternatief te bestaan voor het kapitalistische economisch model. Alternatieve modellen zoals de plan-economie of de cooperatieve economie zijn van het toneel verdwenen of schuiven in de richting van het kapitalistische model (China).

Is er een alternatief denkbaar? Ethische en ecologische reflecties zijn aan een verdere verdieping toe met vragen als: hoe willen we leven, nu en straks? Hoe moet het bedrijfsleven er dan uit zien? Wie heeft wel en wie geen toegang tot kennis, industrie en welvaart? En in welke verhouding staat dat alles tot het algemeen welzijn, tot menselijk geluk?

info

S. Langenberg & W. Vandekerkckhove (red.)
Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen ?

Jaar: 2005
ISBN: 9789044117608
Aantal Pagina's: 112
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 14,90
Uitgever: Garant Uitgevers nv