Is ‘de mens’ het spoor bijster? De rijken zijn immers véél rijker geworden terwijl de armen nog steeds arm zijn …

Is armoede een (maatschappelijk) probleem? Of is het gewoon ‘gewoon’? Hoe kijken we naar de ‘veerkracht’ van onze samenleving in relatie tot de kwesties ‘kansen’ en ‘armoede’?

Wanneer er vandaag over economische groei en rijkdom wordt gesproken komen kwesties rond (kans)armoede, werkloosheid en inkomensongelijkheid eveneens op de agenda, evenwel onder een andere rubriek, een afwijkend kolom of in een bijlage van de krant gepresenteerd met sprekende (schokkende?) foto’s.

Het lijkt of de gevoeligheid voor de tegenhanger van ‘rijkdom’ afgevlakt en minder prangend is. Iedereen vecht toch voor zijn eigen leven? Didier Bellens en Johnny Thijs voor hun extra miljoenen onder het mom van rechtvaardigheid. Is dit het soort rechtvaardigheid waarmee we ook het armoedevraagstuk willen benaderen?

Tijdens deze avond proberen we een licht te werpen op hoe we ongelijkheid kunnen verstaan in een maatschappelijke context. We concentreren ons op België, op de definities van armoede, solidariteit, menselijke veerkracht en vriendschap.

info

Filosofe Suzan Langenberg gaat in gesprek met de Antwerpse sociologe Bea Cantillon, de Eigen Kracht-coach Mirjam Beyers, en met Theo Vaes, de bezieler van Armen Tekort (ATK vzw). Het publiek wordt actief betrokken in de discussie.

Het gesprek wordt afgewisseld met enkele intermezzi.

Locatie: AMUZ, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen

Toegang gratis

Inschrijven en info via: www.campusgelbergen.be