Op zaterdag 2 mei 2015 heeft Campus Gelbergen haar tweede ronde tafel georganiseerd in het kader van haar reeks rond democratie, gestart in het najaar van 2013.

Deze Ronde Tafel was gericht op het verkennen van de rol van Brussel in het stimuleren van een samenleving gebaseerd op het erkennen van verschil. Lees hier de introductietekst.

Tegelijk met deze Ronde Tafel is er een expositie geopend in Campus Gelbergen van fotografe Heloïse Berns.

Philippe Van Parijs, o.a. bekend van zijn pleidooi voor basisinkomen en picknick initiatief in 2012, en Dyab Abou JahJah, bekend van zijn actiegroep MvX en zijn recent verschenen boek ‘De stad is van ons’ , zijn met Campus Gelbergen in gesprek gegaan.

De rol die een stad kan hebben in het verdedigen, verdiepen, realiseren van een democratische orde is zeer complex. We hebben tijdens deze ochtend gesproken over het belang van het kunnen spreken en verstaan van verschillende talen die de toegang tot werk, kennis, de instituten en ‘de andere’ culturen etc. enorm versterkt. Hoe staat het dan met de scholen, de concentratiescholen, de kwaliteit van het gegeven onderwijs, de motivatie van leerkrachten, directies om het verschil toe te laten, te ondersteunen en middelen ervoor vrij te maken?

Een andere cluster van vragen betrof de ontvankelijkheid voor het omgaan met verschil. In hoeverre is er een erkenning van het feit dat er op grote schaal gediscrimineerd wordt? Welke specifieke (politieke) motivatie bestaat er om hier iets aan te doen? Hoe vaak en hoe intens wordt het thema geagendeerd op de verschillende daartoe geëigende institutionele niveaus? Waar is het debat? Hoe denken we echt? Denken we het verschil? Of zijn we nog steeds gevangen in traditionele paradigma’s die uitsluitend werken? Zolang we ze niet ter discussie stellen lijkt het onmogelijk gelijkheid IN verschil te denken, laat staan ernaar te leven.

We hebben kort het effect van ‘het economische’ op de stad aangehaald. De voortdurend, verschuivende ‘ordening’ van groepen mensen, gettovorming tesamen met een toenemende complexiteit van allerlei generaties anderstaligen die trachten samen te leven mét en zonder (economische) ondersteuning, verduistert voor een deel wat er reëel aan integratie, samenwerking, samenleving en verandering van mind set gebeurt! Dit is een thema dat Campus Gelbergen zeker en vast op haar agenda zal blijven zetten!