Anouschka Klestadt
In een vorige lezing is ingegaan op Erkenning als zijnde een communicatief domein te midden van het (on)vermogen van partijen om te spreken, maar waar wel ‘iets’ op het spel staat.  Hoe specifiek, eigen of particulier het ook is, er is altijd een ander betrokken bij het tot stand komen van Erkenning.
Sterker nog: hoe vaak gebeurt het niet dat dit ‘iets’ een dwingend, drammend, soms zelfs gewelddadig kantje krijgt. En wat lokt dit op zijn beurt uit aan geweld bij anderen?
Op het grensvlak van het verstaan van de eigen particulariteit en het in staat zijn om tot een uitwisseling te komen over het ‘iets’, kunnen wij een (gewelddadig) vraagteken zijn voor een ander. Hoe moeten we daarover denken? Buiten schuld of een diagnose? Hoe kunnen wij vertoeven te midden van krachten die ons vormen zolang wij er niet in slagen hen te vormen?  Ook op macroniveau speelt dit thema trouwens.
Hiervoor zal verwezen worden naar het werk van o.a. Freud, de psychoanalyticus Lipòt Szondi en de filosoof Leo Beyers.

Silvain Keuleers
Betekent democratie afwezigheid van geweld en van miskenning (= symbolisch geweld)? Of is democratie eerder een systeem om geweld en miskenning te beteugelen? En zo ja, welke grenzen zijn er aan de mogelijkheden van het systeem?
Dat vraagt dat we tegelijk de ontwikkelingen van concrete historische democratieën en van democratieconcepten bekijken. En bovendien: hoe universeel "is" de vraag en bestaat "er" vraag naar "democratie"? Maar ook: kan een systeem, democratie b.v., algemeen (verplicht, aanvaard ) worden zonder zijn aanspraak op universaliteit onderuit te halen?
"Erkenning" is wat verhoudingen stabiliteit geeft. Maar niet voor eeuwig. Voor elke traditie geldt, dat ze er ooit niet was. Ook voor "innovatie". Erkenning is ook wat bestaande verhoudingen destabiliseert, door ruimte te geven aan het miskende.
De strijd om erkenning en legitimiteit vertoont trouwens nogal wat paradoxen van gelijktijdige ongelijktijdigheid. "Rechts" voert, na twee eeuwen "reactie", de "waarden van de Verlichting" hoog in het vaandel. "Links" ligt in de knoop met die waarden in naam van de en het andere, die "de" Verlichting zou miskend hebben.
We proberen een en ander te verhelderen vanuit epistemologie, politieke filosofie en historische antropologie.

info

locatie
Campus Gelbergen

sprekers
Silvain Keuleers, filosoof, was verbonden aan o.m. de VUB en de KASK  Antwerpen
Anouschka Klestadt, ontwikkelingspsychologe en criminologe

prijs
basis: 20 €
reductie: 10 € (studenten en gepensioneerden)