Het werk van Michel Foucault, denker en activist - zoals hij het zelf steeds formuleerde - intrigeert. Sinds zijn colleges aan het Collège de France tussen 1970 en 1984 werden gepubliceerd vanaf 1997 tot nu wordt de impact van zijn onderzoek nog duidelijker. Tijdens deze bijeenkomst willen we vooral zijn vooruitziende blik op de effecten van het neo-liberalisme op de samenleving onder de loep nemen. Want hoe komt het dat het bedrijfsleven zo dominant lijkt? Wat is de reden achter de uitholling van de politiek? Welke rol heeft de mens hierin? 

Rob Devos opent met een toelichting op de visie van Foucault op het neo-liberalisme en de betekenis ervan in het huidige tijdsbeeld. De ideeën rond zelfzorg als levenskunst van Foucault zal hij hierin betrekken. Suzan Langenberg zal de visie van Foucault rond kritiek relateren aan haar controversiële rol in de organisaties van vandaag. Tenslotte vervult Machiel Karskens als referent de rol van kritische tegenspreker.

Uiteraard zijn we uit op een debat met de toehoorders !  

Rob Devos doceert Hedendaagse politieke stromingen en Cultuurfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Machiel Karskens is emeritus hoogleraar sociale en politieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit NIjmegen.

Suzan Langenberg is bedrijfsethicus en programmacoördinator van Campus Gelbergen.

info

locatie
Campus Gelbergen

sprekers

  • Rob Devos, docent Hedendaagse politieke stromingen en Cultuurfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven
  • Machiel Karskens, emeritus hoogleraar sociale en politieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit NIjmegen
  • Suzan Langenberg, bedrijfsethicus en programmacoördinator Campus Gelbergen

prijs
basis: 20 €
reductie: 10 € (studenten en gepensioneerden)