Onderdeel uitmakend van de babyboom generatie ben ik ontzet van wat er van ons gevecht voor vrijheid geworden is. Hoe krijgen we het voor elkaar om onze zogezegde vrijheid te omheinen met prikkeldraad van wetten en procedures die een groot deel van de wereldbevolking verhindert ‘vrij’ te reizen, te bewegen? Bovendien dienen weer andere regels in de vorm van subsidies om de handel binnen die omheining te beschermen. En waar ik me dan ook voor schaam – want niet heb kunnen verhinderen – voor de arbitraire voorwendselen voor vrij verkeer van arbeid dat we aan die vreemde hebben aangeboden, nee hebben gestimuleerd…  maar enkel voor de arbeid. Communities ‘ginder’ uit elkaar gespeeld, nooit meer thuis, altijd ‘en route’ met arbeidstijd die volgens Piketty inmiddels niets meer oplevert.

Maar de dwang de juiste geschreven en gesproken taal te beheersen om überhaupt een kans te maken een weg te vinden doorheen de administratieve, loodzware papperasserij die wij met zijn allen, waaronder babyboomers zoals ik, hebben geproduceerd maakt het quasi onmogelijk dat er ooit nog sprake zou kunnen zijn van bewegingsvrijheid voor iedere wereldburger. Verzuipen in de Middellandse zee, bevriezen in het bagageruim van een vliegtuig, verbranden hangend onder een vrachtwagen zijn de beelden die invreten in mijn geheugen. Ik… ooit hoopvol uitkijkend naar een vrij bestaan.

Nu georganiseerde onvrijheid zo dichtbij komt begint mijn babyboomer geweten extra op te spelen. Een buurvrouw kan haar zoon, die wegkwijnt elders, niet laten overkomen omdat de Belgische ambassade op duizenden kilometers verwijderd geen toestemming geeft. Overdag werkt ze om genoeg geld vast te zetten en financieel garant te kunnen staan, daardoor geen mogelijkheden heeft om onze taal te leren waarmee ze onze procedures zou kunnen ontcijferen. Die onmogelijkheid werpt haar verder de diepte in want geen tijd om in rijen te staan, af te wachten of naar elders te gaan om haar zoon te ondersteunen. Ondertussen gaat ook haar tijd voorbij binnen onze torenhoge omheining. Haar onvrijheid = mijn vrijheid??

Zeg! Babyboomers aller rijke en rijkste landen! Hebben we hiervoor op tafels gedanst, tegen de gevestigde orde gerebelleerd, leuzen gescandeerd, demonstraties georganiseerd, bezettingen uitgevoerd en panden gekraakt…?