In de voormalige St. Augustinuskerk aan de Kammenstraat in Antwerpen, tegenwoordig muziekcentrum AMUZ, werd op 9 december een debat georganiseerd rond het thema Ongelijkheid. In het voorjaar van 2015 verscheen een themanummer van Wijsgerig Perspectief rond Ongelijkheid en mondiale rechtvaardigheid. De vier auteurs Gido Berns, Toon Vandevelde, Machiel Karskens en Ronald Tinnevelt verdedigden gisterenavond hun ingenomen standpunt ten opzichte van Ongelijkheid. Dit ten overstaan van Koen Devylder, een man die sprak vanuit het middenveld en vanuit zijn ervaring als rebel en directeur van het CAW. Zijn vraag aan de auteurs: 'welke wet zou u willen gestemd zien in functie van het wegwerken van ongelijkheid?', bracht verrassende antwoorden op. Vandevelde riep -naast het voortzetten van armoedebestrijding-, 'Solidariteit' via vermogensbelasting, waarop Foucault-kenner Karskens 'Verzet' inbracht, een vorm van 'tegenmacht' opgebracht door lokaal georganiseerde communities. Filosoof en econoom Berns vond het een moeilijk te beantwoorden vraag. In het kielzog van Piketty benadrukte hij dat het gevaar van politieke inmenging door vermogensmacht zondermeer onderkend en tegengegaan moet worden. Tenslotte kwam de ethicus Tinnevelt met de noodzaak aan bereidheid van betrokkenen om ongelijkheidte onderzoeken.

We wilden dat vertegenwoordigers van theorie en praktijk de degens zouden kruisen. We konden vaststellen dat beiden elkaar hard nodig hebben. Ze roepen elkaar noodzakelijkerwijze op om denken en handelen ten opzichte van'wat te doen?' in onze veranderende samenleving op elkaar af te stemmen. Dat deze snaren voortdurend gestemd moeten worden bewees dit debat.  De ongelijkheidspraktijken in percentages aan eenzamen, daklozen, armen (30% kinderen groeien op in armoede in Antwerpen!!), thuislozen, illegalen, getraumatiseerden, ouderen etc. spreken voor zich. De aanwas van deze groepen mensen maakt effecten zichtbaar van robotisering van de samenleving, schaarste aan betaalde arbeid, inkrimping van zorg en groeiend gebrek aan solidariteit. Helaas zat er niemand van deze groep in de zaal, hoewel de inkom gratis was. 

Het thema basisinkomen is nog even aan bod geweest hetgeen blijkbaar niet voor iedereen een denkbare oplossing is. Mogelijk is ons voorstellingsvermogen te westers en kapitalistisch vervormd?