Ik vond vooral de gemoedelijke sfeer en de ‘persoonlijke’ consultingronde zeer de moeite waard, net zoals het contact en de kennisdeling met vakgenoten trouwens.
— Workshop ‘Klokken Luiden’

Campus Gelbergen is een onafhankelijk platform dat ruimte biedt aan maatschappelijk debat en persoonlijke ontwikkeling. Politieke en filosofische thema’s, maar ook de kunsten komen in ons kleurrijke programma aan bod. Graag verwelkomen we u op een van onze volgende bijeenkomsten!

De Campus is voortgekomen uit de ambitie maatschappelijke vraagstukken op tafel te leggen in een omgeving die vrij is van dogma’s of ideologieën.  Wij organiseren debatten, lezingen en andere activiteiten waarin uiteenlopende thema’s worden voorgesteld of begeleid. We nodigen regelmatig experts, wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit om zo het debat tussen theorie en praktijk te stimuleren.

Het is een beleving om midden in de Vlaams-Brabantse heuvels een hechte vriendengroep te ontmoeten die theater, beeldende kunst, wetenschappelijke interesse en kritische filosofische bezinning zo grondig en vriendelijk weten te verbinden met Bourgondische gastvrijheid en maatschappelijke betrokkenheid.
— Machiel Karskens

Historie
De basis van de Campus vinden we midden jaren ’80. Een aantal vrienden startte toen met een filosofisch georiënteerde gesprekspraktijk: Stichting CINCOOP. Vanuit een gezamenlijk onderzoek naar de impact van communicatie op samenleven werd op verschillende fora en filosofische cafés tegenspraak gezocht. De eerste 2 publicaties (Geweldloos gesprek en Ontbinding van affectie) waren daar een afspiegeling van. Geleidelijk aan groeide CINCOOP uit tot een praktijk en onderzoek van communicatieanalyse, geïnspireerd door Leo Beyers. In 1995 leidde een steeds groter wordend interdisciplinair netwerk tot de oprichting van de internationale vereniging Academie Leo Beyers voor Kunsten en Leefwetenschappen. Deze Academie werd opgericht door 56 mensen met uiteenlopende achtergrond.

In 2010 werd de academie omgedoopt tot Campus Gelbergen. Een nieuwe periode - zowel op maatschappelijk als op persoonlijk vlak - was de inspiratie voor deze frisse wind. Deze gebeurtenis werd feestelijk ingeluid met de opening van een ecologisch verantwoord verbouwd pand: het Groene Huis .

Neem een kijkje bij onze voorbije activiteiten om te zien wat we sindsdien hebben georganiseerd.  Zowel op de Campus zelf als op externe locaties hebben we de afgelopen jaren onze eigenzinnige stem laten horen.

Campus Gelbergen helpt om in een open sfeer naar de complexiteit van onze wereld te kijken en de problemen die hierbij ontstaan, ernstig te nemen. Wat fitness is voor het lichaam, zijn de debatten van Campus Gelbergen voor de geest.
— Mark Lambrechts