Eigen Kracht-conferenties

Eigen Kracht-conferenties is een vzw die mensen met een hulpvraag ondersteunt om via hun eigen netwerk op eigen kracht een oplossing te vinden voor een probleem. Bij een Eigen Kracht-conferentie maken de personen of gezinnen in kwestie in samenwerking met hun netwerk een plan voor de toekomst. Zo behouden ze de verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun eigen leven en weet elke betrokkene hoe hij zijn steentje kan bijdragen. Burgerschap, participatie, eigen regie en samenwerking met de mensen om je heen staan bij Eigen Kracht-conferenties centraal.

Vanuit Campus Gelbergen zijn verschillende mensen actief als onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator. Daarnaast is Mirjam Beyers verantwoordelijk voor coaching en opleiding binnen de Eigen Kracht-conferenties, alsook voor het begeleiden van onze eigen workshops hierrond.  Meer informatie vindt u op de website van EK-c.

STUK kunstencentrum

Sinds enige jaren organiseert Campus Gelbergen debatten in hun reeks ONGEHOORD. Actuele thema’s zoals geld, armoede, zelfbeschikking en afwijking worden hier op onze eigenwijze manier besproken en bevraagd.

STUK ziet het als zijn kerntaak om een publieke ontmoetingsplaats rond kunst te organiseren. Een plek waar diverse blikken op de wereld kunnen getoetst worden. Een plek die fundamenteel gedacht wordt vanuit de kunst en de kunstenaars. Een plek waar genoeg ruimte is om risico's te nemen. Een plek met een uitgebreid programma van dynamische, tijdelijke activiteiten maar ook met ruimte voor langere trajecten. Een plek met oog voor de evoluties binnen de disciplines en over de disciplines heen, maar tevens met een blijvende erkenning en/of een herpositionering van een ‘verleden'. Meer informatie op de STUK-website.  

Garant

Sinds 2013 wordt de reeks Cahiers Campus Gelbergen uitgegeven door uitgeverij Garant. Mede dankzij deze samenwerking kunnen wij ons originele, kritische geluid de wereld in sturen.

Garant is een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en een groot aantal hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Nederland. Garant hecht groot belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Interessante links

STUK
publieke ontmoetingsplaats rond kunst - kunstencentrum Leuven

Armentekort
door innovatie en empowerment samen met opgeleide buddy’s kansarmoede overwinnen

Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond brengt actuele, markante kunst uit Vlaanderen

Tamboeri
Tamboeri vzw biedt vakantie opvang/kampjes voor kinderen van 3-12 jaar aan, ingebed in muzisch werk

Business Club Tienen

Garant uitgeverij
een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek

Kauri
vzw voor internationaal duurzaam ondernemen

Integriteitsnetwerk Vlaamse Overheid

Centrum voor Economie en Ethiek
integratie van ethische beschouwingen in economisch-wetenschappelijk onderzoek (K.U.Leuven)

Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN)
ethische kwaliteit van het beslissen en handelen in bedrijfsleven, overheid en non-profit organisaties bevorderen

European Business Ethics Network (EBEN)
cross-national network dedicated to the promotion of business ethics

Internationale school wijsbegeerte
biedt talloze filosofiecurssussen en -opleidingen voor een breed geïnteresseerd publiek

July Wickel beeldhouwer

MCCT webdesign & fotografie