De thema´s van de debatten worden gekozen op basis van maatschappelijke relevantie, actuele waarde en persoonlijke interesse.  De kleinschalige debatten vinden op de Campus plaats, voor de grotere debatten werken we regelmatig samen met externe organisaties.

Externe deskundigen - nationaal en internationaal - nemen het woord en worden ondervraagd, steeds in samenspraak met het publiek. Enkele recente onderwerpen zijn 'Arm verb(l)indt rijk', 'Ons geld', 'Afwijking' , 'Ongelijkheid' ... Neem een kijkje in ons archief en laat u inspireren!


voorbije debatten

Voorbij de diagnose

debat
12.12.15 | 10:30 - 13:00
Het stellen van een psychische of psychosomatische diagnose is een zeer fijnzinnig en complex proces. Een persoonlijke getuigenis met de diagnose Asperger waarbij met psychiater Dirk De Wachter dit thema wordt bevraagd en het debat wordt aangegaan met het publiek. lees meer

Ongelijkheid

debat
09.12.15 | 20:00 - 21:30
Theorieën rond het thema ongelijkheid worden gescherpt aan ongelijke praktijken, kortom een debat met scherpe kanten. lees meer

Ronde tafel 2: Democratie

debat
02.05.15 | 09:00 - 13:30
Deze Ronde Tafel was gericht op het verkennen van de rol van Brussel in het stimuleren van een samenleving gebaseerd op het erkennen van verschil. Gesprekpartners waren Philippe Van Parijs en Dyab Abou JahJah. lees meer

Barricades in kunst en politiek

debat
27.04.15 | 20:00 - 22:00
1968: de barricades op. Studentenprotesten, de theaterwereld op zijn kop, grensverleggende kunst, flower power. Alles is mogelijk. 2015: hoe staat het met de barricades? Bezuinigingen op cultuur, studentenprotesten, armoede, crisis. Subsidies worden afgebouwd, cultuurcentra krijgen minder ... lees meer

Je moet je leven veranderen

debat
18.02.15 | 20:00
Hedendaagse neurowetenschappen onderstrepen deze mogelijkheid tot zelf-verandering, maar waar liggen de grenzen van de menselijke plasticiteit? Hoeveel invloed kan de mens op zichzelf uitoefenen binnen een constante veranderende omgeving? lees meer

Info-minderen

debat
24.11.14 | 20:00
Informatie stroomt per seconde toe. Welke informatie komt van wie, van welk kanaal en met welke waarheidsclaim? En … Wat moeten we ermee? lees meer

Ons geld

debat
26.05.14 | 20:00
Wat er met ons geld gebeurt weet niemand. Geven we de schuld aan ‘het systeem’? Ondertussen maken we er met zijn allen wel deel van uit … lees meer